Tag Archives: kozlić

Upoznaj meso – Kozlić

ovom nastavku serijala objašnjavamo dijelove kozlića na manjem kozliću od 12 kilograma.